לוח צילצולים

שעות
משך (בדקות)
תוכן
חילוף בתוך השעוריים *
8:30 - 8:40 10 שחרית  
8:40 - 8:45 5 מעבר  
8:45 - 10:15 90 שעוריים 1 9:30
10:15 -10:30 15 הפסקת קטנה  
10:30 - 12:00 90 שעוריים 2 11:15
12:00 - 12:25 25 הפסקה גדולה  
12:25 - 13:50 85 שעוריים 3 13:10
13:50 - 14:20 30 הפסקת צהריים  
14:20 - 15:40 80 שעוריים 4 15:00

* במערכות של הכיתות השונות יש מעט "שעוריים חצויים", כלומר שיעור בודד.