דבר מנהל

         קהילת גוונים – צוות, תלמידים והורים,


שנה חדשה בפתח – שנת הלימודים תשע"ז. שוב גדל ביה"ס, והשנה נחצה את קו "900 התלמידים". מדובר, כמובן בגידול, הקהילה כולה – אנו קולטים מורים נוספים במגוון תחומים, על מנת להמשיך ולקיים את השגרות הפדגוגיות כבשנים קודמות. העיכוב המתמשך במהלך המקביל של הרחבת מבני ביה"ס תובע מאתנו גמישות ויצירתיות בהתארגנות, בתכנון ובביצוע.

גם השנה, כבשנים הקודמות, יש התפתחויות בתחום של למידה משמעותית – הן בהקשר של הרפורמות שממשיך להוביל משרד החינוך והן במסגרת תכניות מקומיות שמפתח ביה"ס גוונים. השנה יעלו לכיתה יב' התלמידים הראשונים שחוו את רפורמת "ישראל עולה כיתה" לאורך כל לימודיהם בחטיבה העליונה. הם היו בכיתה י' כאשר יצאה הרפורמה לדרכה; חוו "הערכה חלופית" כחלק מההערכה הפורמאלית של בחינות הבגרות (בין היתר, בעזרת דרכי הערכה ששמשו בגוונים גם בטרם הרפורמה); השתתפו בפעילות המעורבות החברתית בתכנית המורחבת; למדו מקצועות "השכלה

כללית" ועוד. תכנית "אדם וחברה" תעלה השנה לכיתה ט', ובכך תהפוך לנחלתם של כל תלמידי חטיבת הביניים.

תכנית החינוך הערכי השש-שנתית בגוונים, ממשיכה להוות ציר מרכזי לאורכו אנו מטפחים את תלמידי גוונים, לקראת היותם לבוגרים מעורבים ומשפיעים בסביבתם. התכנית משלבת מרכיבים שפותחו בביה"ס לאורך שנים, ואשר ממשיכים להתעדכן תמידית, ומהווה מכשיר פדגוגי חשוב חזון ביה"ס .

ביה"ס הינו מסגרת המאגדת בתוכה פרטים רבים, וכמו מסגרות אחרות – גם לנו יש כללים ותקנות המחייבים את כולנו. אני שב וקורא לכל שותפי הדרך להכיר את תקנון ביה"ס , שמטרתו המוצהרת היא "לבנות אקלים בטוח ומכבד, למגר תופעות של אלימות והתנהגויות מסוכנות, וליצור אורחות חיים המקדמות שייכות, מעורבות ואחריות".
חשוב לי מאד להדגיש שכל המרכיבים שנמנו לעיל – התשתיות, התכניות הלימודיות-חינוכיות, החזון והתקנון – אינם אלא כלים בידי הגורם האנושי – הצוות והתלמידים, בשיתוף ההורים והקהילה. יחד נוכל לצעוד בצורה מיטבית קדימה, להצמיח בוגרים ערכיים ומשכילים, מעורבים ומשפיעים.

אני מאחל לכולנו שנה של שיתוף פעולה פורה, בכל ערוצי ההוראה, הלמידה, החינוך והחברה.


שלכם,
דר' עופר מוקדי
מנהל ביה"ס גוונים