ממלאי תפקידים

גב' זהר בן שימול - מנהלתגב' נעמי מימון- מנהלת חט"ב
טל' 04-6177340


גב' אורית גוטמן - רכזת פדגוגית
טל' 04-6177343

גב' חנה טלמור - מנהלת חט"ע
04-6177340 טל'

אנשי מנהלה

מר אורי צבר - מינהלן
טל' 04-6177342

גב' טלי טל - רכזת מערכת
טל' 04-6177340/1

גב' חני כהן - מזכירות
טל' 04-6177340/1

גב' לילך טל-כדורי - רישום, משו"ב, וגביה
טל' 04-6177341

גב' סימה מנשה - מנהלת חשבונות

  גב' אפרת בן מיור - רכזת בגרויות וספריה

מר ג'ובר ג'בארין - איש תחזוקה
טל' 050-9009134
  מר אפי תורג'מן - אב הבית
בעלי תפקידים

מר אופיר מלכה - רכז תקשוב

גב' סיגל מורג - רכזת החינוך הערכי


גב' סיגל לבאן - רכזת טיולים

גב' נועה רומנו - רכזת מסלול עתודה מדעית-טכנולוגית

גב' ניצה בן מאיר - רכזת מחוייבות אישית

גב' חגית ערגי ששון - רכזת החינוך המיוחד

גב' הלן רבינא - רכזת זה"ב

גב' יעל רון - רכזת התאמות לימודיות

גב' רחלי גלקין - - רכזת ביטחון ופעילויות מניעה