מדעי המחשב

כיתה ז'


תכנית הלימודים לכיתה ז' מודעית

Scratch-2 online
כיתה ח'


תכנית הלימודים לכיתה ח' מודעית
כיתות ט'


תכנית הלימודים לכיתה ט' מודעית
מדעי המחשב בחטיבה העליונה


כיתות י' - י"ב''


תכנית לימודים במדעי המחשב לכיתות י'-י"ב

2017 - שלב הגמר של תחרות סייבר בחולון

      

2016 - שלב הגמר של תחרות סייבר נמל תל-אביב


      


סיור בגוגל


      


תחרות סייבר - שלב בית ספרי